Coachen Thematiek

Als je Life Coach behandel ik de volgende thema’s:

1. Pesonal Coachen
Wil je op korte termijn maximaal resultaat behalen gericht op je specifieke noden en wensen, dan is personal coachen voor jou.
Dit is een individuele begeleiding om je persoonlijke effectiviteit te verhogen en om je voorgenomen doelen te bereiken.
–   Je krijgt inzicht in je persoonlijke kwaliteiten;
–   Je krijgt inzicht in je persoonlijke hindernissen (gedachten, gevoelens en gedragingen) die je vooruitgang blokkeren;
–   Je leert om je persoonlijke doelen concreet te formuleren om deze dan ook te realiseren.

2.    Carrière Coachen:
Als je niet tevreden bent met je actuele werksituatie, als je naar een andere baan wilt solliciteren of als je er aan nieuwe uitdagingen toe bent, kan carrière coachen voor jou van toepassing zijn. Ik zal dan gaan evalueren op basis van je ervaringen en kwaliteiten of de functie waarin je werkt of waarnaar je solliciteert wel bij jou past.

3.    Assertiviteit Coachen:
Heb je moeite om voor je eigen mening, rechten en standpunten op te komen of om ‘neen’ te zeggen?
– Sta je altijd klaar om iedereen te helpen, terwijl je eigen zaken onafgerond achter blijven liggen?
– Heb je geen gevoel van zelfzekerheid?
Tijdens de assertiviteit coachen leer ik je hoe om te gaan met andere mensen in relatie, op werk, op  school en in andere sociale situaties. Je gaat vooral letten op je lichaamstaal, je gaat leren om ‘neen’ te zeggen en om met overtuiging tot anderen te spreken.

4.    Financieel Coachen:
Hierbij ga ik je leren om bewust om te gaan met je inkomsten. Het is de bedoeling dat je inzicht krijgt in je financiën en deze te kunnen controleren, om schuldenvrij te leven.

5.    Time Coachen:
Als je voorgenomen bent om veel dingen te doen op een dag of in een week en je achteraf realiseert dat je maar de helft hebt kunnen doen, en dit patroon zich steeds blijft herhalen, dan is het wel verstandig om Time coachen te kiezen. Ik zal van je huidige situatie een tijdanalyse maken en deze vastleggen. Zo kan je zien waar erg veel tijd naar toe gaat. Je gaat leren om je gedrag en gewoonte te wijzigen, zodat je in de toekomst minder tijd verliest en meer vrije tijd overhoudt.

6.    Stress Coachen:
Dit is van toepassing bij langdurige stress of bij plotseling optredende hevige stress, waardoor je niet meer dezelfde persoon bent. Je bent dan constant moe, overspannen of burn-out. De oorzaak van stress is per persoon verschillend, daarom krijg je ook een persoonlijke aanpak.
Zaken die aan de orde kunnen komen zijn: veranderen van denk- en gedragspatronen, beter en bewuster voelen, ontspanning, verandering van levensstijl, bezinning, effectieve communicatie en assertief zijn.

7.    Relatie Coachen:
Als het met je relatie niet gaat zoals je het zou willen, denk dan aan relatie coachen om deze te verbeteren. De manier waarop partners met elkaar communiceren of juist niet communiceren is heel belangrijk. Ik geef je daarom concrete informatie, waarmee je aan het werk kunt gaan, over wat je kunt veranderen en hoe je iets kunt verbeteren ten goede van je relatie.

8.    Spiritual Coachen:
We gaan kijken naar de mogelijkheid die God ons geeft om een nieuw leven volgens Zijn plan te beginnen, indien we door het geloof Jezus Christus in ons hart aannemen als onze Redder en Verlosser. God heeft een fantastisch plan voor ons leven, daarom heeft Hij ons leven gegeven.

Andere onderwerpen die we ook kunnen behandelen onder spiritual coachen zijn:
–     Zelfacceptatie, dit is de sleutel voor gezonde waardering van jezelf. Accepteer jezelf zoals God je geschapen heeft;
–     De kunst om te vergeven, indien je anderen niet kan vergeven voor wat je is aangedaan;
–     Je geestelijke groei;
–     Als je denkt dat je leven hopeloos is;
–     Omgaan met boosheid .. enz